<= [tom 9, strona 326] =>
dokładnie
tom: strona:

1. Bogiel Wacław - t.9 s.272
2. Bogiel S. - t.9 s.273
3. Bogielówna J. - t.9 s.326
4. Bogielska Irena - t.9 s.297
5. Bogielski - t.9 s.300
projekt koordynuje Wiktor Tyburski
tyburski @ wp.pl
© 2006-2017 Polskie Towarzystwo Genealogiczne