<= [tom 1, strona 161] =>
dokładnie
tom: strona:

1. Glinka A. - t.9 s.83
2. Glinka Stanisław - t.13 s.55
3. Glinka E. - t.13 s.81
4. Glinka Marjan - t.10 s.161
5. Glinka Alois - t.12 s.148
6. Glinka Bruno - t.12 s.146
7. Glinka K. - t.9 s.369
8. Glinka Władysław - t.1 s.161
9. Glinka Władysław - t.1 s.237
10. Glinka Jan - t.1 s.237
11. Glinka St. - t.7 s.193
projekt koordynuje Wiktor Tyburski
tyburski @ wp.pl
© 2006-2017 Polskie Towarzystwo Genealogiczne