Polska Deklaracja o Podziwie i PrzyjaŒni dla Stanów Zjednoczonych

<= [tom 12, strona 360] =>
dokładnie
tom: strona:

projekt koordynuje Wiktor Tyburski
tyburski @ wp.pl
© 2006-2011 Polskie Towarzystwo Genealogiczne