<= [tom 13, strona 17] =>
dokładnie
tom: strona:

1. Ataman Stefan - t.12 s.359
2. Ataman Jan - t.12 s.359
3. Atamanówna Stanisława - t.11 s.166
projekt koordynuje Wiktor Tyburski
tyburski @ wp.pl
© 2006-2017 Polskie Towarzystwo Genealogiczne