<= [tom 12, strona 360] =>
dokładnie
tom: strona:

1. Kisielewicz Marja - t.9 s.128
2. Kisielewicz Jerzy - t.9 s.254
3. Kisielewicz M. - t.9 s.253
4. Kisielewicz Jan - t.12 s.360
5. Kisielewicz Bronisław - t.12 s.360
6. Kisielewicz Władysław - t.12 s.360
7. Kisielewicz Adam - t.12 s.360
8. Kisielewicz Józef - t.1 s.29
9. Kisielewicz H. - t.11 s.17
10. Kisielewicz H. - t.11 s.19
projekt koordynuje Wiktor Tyburski
tyburski @ wp.pl
© 2006-2017 Polskie Towarzystwo Genealogiczne